Skaraborgs Drottningodlarklubbs årsmöte den 31/1 2019

3 februari, 2019

På årsmötet den 31/1 gästades Skaraborgs Drottningodlarklubb av Pierre Atterling, ledamot i förbundsstyrelsen samt ordförande i Biavel- och Bihälsokommittén.

Det material Pierre hade med sig vill vi gärna dela med oss via vår hemsida. Bl.a så finns ett Excel-ark där man kan fylla i datum för omlarvning, så räknar Excel-arket ut datum för de olika stadierna vid drottningodlingen.
Ta gärna del av detta material här:

/Styrelsen