Upprop från Skaraborgs Drottningodlarklubb

22 februari, 2019

Skaraborgs  Drottningodlingsklubb vill försöka stimulera yngre biodlare att lära sig och förkovra sig i drottningodlingskonsten .

Läs mera här!