Nya regler för att anmäla uppställningsplats för bisamhällen.

17 mars, 2019

Fr.o.m 1 januari 2019 gäller nya regler för att anmäla uppställningsplats för bisamhällen.
Reglerna är ändrade så att biodlare ska anmäla uppställningsplats när de etablerar bigården och vid förändring, istället för vart tredje år.

Eftersom de nya reglerna gäller fr.o.m. 1 januari 2019 ska alla anmäla sin uppställningsplats senast den 31 mars. Även om du gjort detta tidigare!
Via denna länk kan du anmäla dina uppställningsplatser direkt på webben.

Om du inte har möjlighet att anmäla dina uppställningsplatser via webben kan du istället använda jordbruksverkets blankett.
Blanketten hittar du här!

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsen för Västra Götalands och Hallands län via telefon
Växel: 010 – 224 40 00