Bidrag till föreningens verksamhet

19 januari, 2020

Ekonomiskt stöd till föreningsverksamheten

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja distriktets föreningar ekonomiskt genom att erbjuda upp till 1.500 kr för aktiviteter som är riktade till alla distriktets föreningar/medlemmar.
Det kan tex gälla lokalhyra vid föreläsning, reseersättning, arvoden mm.
Ansökan om pengar skall riktas till styrelsen och aktiviteten skall affischeras på distriktets hemsida.