Styrelse

Ordförande
Kenneth Unger
Kållandsö Värmeböljan 1
521 99 Lidköping
Mobil:  076 6274219
kenneth_unger2003@yahoo.se

Vice ordförande:
Charlotta Karlsdotter
Sjöråsvägen 12
533 74 Hällekis
lottakarlsdotter@yahoo.se

Kassör:
Mikael Wahll
Sjöviksvägen 12
531 70 Lidköping
mwahll@hotmail.se

Sekreterare:
Jan-Erik Söderberg
Mejeriet 1 , Hasslerör
542 92 Mariestad
jep.soderberg@telia.com

Ledamöter:
Maria Thim
Undenäs Hultet 1
546 94 Undenäs
maria@rmhultet.se

Anders Klarén
Kapellsgården
532 96 Skara
andersklaren65@gmail.com

Lars Julin
Önum Kronogården 2
534 91 Vara
bigard@julins.com