Styrelse

Ordförande

Mikael Wahll
Sjöviksvägen 12
531 70 Lidköping

mwahll@hotmail.se

 

Vice ordförande:

Lars Julin
Önum Kronogården 2
534 91 Vara

bigard@julins.com

 

Kassör:

Torbjörn Henningsson

 

Sekreterare:

Judith Freyliv

 

Ledamöter:

Bert Trybom

Utbildning

 

Maria Wetterström Stålarm

Varnhem Himmelslunden 1

532 73 Varnhem

mstalarm@gmail.com

Hemsida & sociala medier

 

 

Anders Klarén