Nya regler för att anmäla uppställningsplats för bisamhällen.

17 mars, 2019

Fr.o.m 1 januari 2019 gäller nya regler för att anmäla uppställningsplats för bisamhällen.
Reglerna är ändrade så att biodlare ska anmäla uppställningsplats när de etablerar bigården och vid förändring, istället för vart tredje år.

Läs mer här

Upprop från Skaraborgs Drottningodlarklubb

22 februari, 2019

Skaraborgs  Drottningodlingsklubb vill försöka stimulera yngre biodlare att lära sig och förkovra sig i drottningodlingskonsten .

Läs mera här!

Läs mer här

Kalendern uppdaterad

I kalendern till höger ser ni lite nya aktiviteter som är på gång inom distriktet. Gå gärna in och ta del av denna informationen

Läs mer här

Diverse föreläsningar i Småland

18 februari, 2019

Bl.a om varroaresistenta bin
Alla programpunkter hittar du här:

Läs mer här