Inbjudan till dag om pollinerare

11 september, 2022

SLU bjuder in till en forskningsdag om pollinerare under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara 28 september. Även utställningen SURR! finns med.

Bin och pollinerare, deras hälsa och välmående – och koppling till klimatet

Ingen anmälan behövs!

Program
Förmiddag i Smedjan på SLU campus i Skara

09.30 – 10.00 Samling och fika.

10.00 – 12.00 Föredrag
Åtgärder för att stödja pollinatörer i landskapet – boplatser och födosök, nyttodjurparker.
Medborgarforskning kring honungsbinas föda: Utvärdering av pollinatörers tillgång på nektar och pollenväxter i ett landskapsperspektiv.
Utveckling av regional bihälsorådgivning- och certifiering av rådgivare inom biodling i Europa.
Biologisk mångfald med inventering av pollinatörer och blommande örter. Observationer från Naturbruksskolan Uddetorp i Skara.

12.00 – 13.00 Lunch på valfri plats i Skara. Det går även bra att stanna kvar i Smedjan för att äta medhavd lunch.

Eftermiddag i Fornbyn på Västergötlands museum.

12.45 Samling på Västergötlands museum som bjuder på kaffe.

13.00 – 14.00 Guidning av utställningen SURR!
Lotta Fabricius Kristiansen och Anna Lind Lewin berättar om hur och varför utställningen kom till och om Lena Granefelts arbete med att fotografera småkryp på mycket nära håll.

14.00 – 16.00 Veterinärmuseet på SLU campus har öppet
En utställning om relationen mellan människor och honungsbin genom historien och om pollinerare verksamma på natten.

Välkommen!

Vid frågor kontakta:
Vanja Sandgren
Redaktör, kommunikatör, projektledare

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Kommunikationsavdelningen
Box 234, 53223 Skara
Besöksadress: Smedjan: Gråbrödragatan 7, 532 31 Skara
Telefon: 0511-67155, mobil: 070-2641155
vanja.sandgren@slu.se
www.slu.se