Tips på föredragshållare

På denna sidan presenterar vi personer som har anmält sitt intresse att komma ut och besöka er i föreningarna och prata om ”sitt ämne”. Vill du också ställa upp och prata om något, så hör av dig till någon i styrelsen om detta.

Just nu har vi följande personer tillgängliga:

Lars Nolberger, Mariestad

Ämne: Hur man tar tillvara bibröd från kaka till påse + lite om propolis mm.
tel: 0501-356 83
E-post: lars.nolberger@gmail.com

Vivianne Johansson, (Kvalitetsansvarig i distriktet)

Ämne: Skötsel av slungrum, livsmedelshygien med mera.
tel: 0515-729091
E-post: stuvan77@gmail.com