Tips på föredragshållare

På denna sidan presenterar vi personer som har anmält sitt intresse att komma ut och besöka er i föreningarna och prata om ”sitt ämne”. Kontakta föreläsaren och fråga om det finns möjlighet att få föreläsningen digitalt. Vill du också ställa upp och prata om något, så hör av dig till någon i styrelsen om detta.

Just nu har vi följande personer tillgängliga:

 

Bert Thrybom, Lidköping

Ämne: Avel – drottningodling, genetik, nosemaprovtagning och VSH.
0705-17 22 85
bert@insemtech.se

 

Marika Landes, Tidaholm, Kvalitetsansvarig i distriktet

Ämne: Honungsbedömningsregler, bihusesyn
0730-67 63 07
marika.landes4@gmail.com