Forskning om bin presenteras på Aspö

15 mars, 2022

Niclas Norrström, forskare på Högskolan i Skövde, berättar om sin forskning där han studerat bisamhällen i Sverige och Norge under olika miljöförutsättningar. Han har studerat skillnader mellan underarterna Nordiska-, Ligustica-, Carnica- samt Buckfast-bin. Niclas forskning har bland annat tittat på skillnader i förbrukning av vinterfoder hos de olika raserna.
Han kommer också att visa på hur man kan använda modern teknik så som RFID-taggning för att studera ekologiskt relevanta skillnader mellan olika biraser.
Niclas Norrström är teoretisk beteendeekolog som har forskat om artbildning hos insekter, fiskeförvaltning och honungsbin.

Tid: Torsdag 31/3, 19.00 – ca 20.30
Plats: Ladan, Aspö gård, Skövde
Fri entré!
Öppet för alla som är intresserade, ingen föranmälan.

Föreläsning om biforskningen som utförs vid Högskolan i Skövde