Kallelse samt handlingar till årsmötet den 15/2 2020

27 januari, 2020

Här kommer kallelse samt årsmöteshandlingar för Skaraborgs Biodlardistrikt.
Årsmötet äger rum lördagen den 15 februari  2020 kl 10.00, Aspö Gård Skövde.
Fullständig information hittar ni i handlingarna nedan.

Kallelse
Dagordning för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Revisionsberättelse för 2019
Balansräkning 2019
Resultaträkning 2019
Budget 2020
Motion 1 2020 –

Läs mer här

Bidrag till föreningens verksamhet

19 januari, 2020

Ekonomiskt stöd till föreningsverksamheten

Styrelsen har beslutat att aktivt stödja distriktets föreningar ekonomiskt genom att erbjuda upp till 1.500 kr för aktiviteter som är riktade till alla distriktets föreningar/medlemmar.
Det kan tex gälla lokalhyra vid föreläsning,

Läs mer här

Motioner ifrån Skaraborgs Biodlardistrikt

Styrelsen för Skaraborgs Biodlardistrikt har enhälligt beslutat att inlämna 3 st motioner (bifogade) framtagna av styrelsen, att behandlas vid SBRs riksmöte 2021.

Motion 1: Översyn av distriktens framtida roll (Till motionen)

Motion 2: Föreningsnamn@biodlarna.se (Till motionen)

Motion 3: Biodlartröja med sting (Till motionen)

För styrelsen
Jan Eric Söderberg

Läs mer här

Information från distriktets kvalitetsansvariga Marika Landes, Tidaholms bf

Här kommer en liten beskrivning på vad jag kommer jobba med under 2020 som kvalitetsansvarig.
1.
Kvalitetskommittén på riksnivå har under en tid utarbetat nya honungsbedömningsregler, som ska börja gälla till nästa års honungsbedömningar.

Läs mer här

Mariestads Biodlare inbjuder till föreläsning

Torsdagen den 6 februari kl 19.00 inbjuder Mariestads Biodlare till en föreläsning.
Vi får lyssna till Bert Trybom som kommer att prata om Avel och Drottningodling samt Bo Wallgren som berättar om nya regler för bitillsynen
Mera information om detta hittar du här

Varmt välkomna!

Läs mer här