Motioner ifrån Skaraborgs Biodlardistrikt

19 januari, 2020

Styrelsen för Skaraborgs Biodlardistrikt har enhälligt beslutat att inlämna 3 st motioner (bifogade) framtagna av styrelsen, att behandlas vid SBRs riksmöte 2021.

Motion 1: Översyn av distriktens framtida roll (Till motionen)

Motion 2: Föreningsnamn@biodlarna.se (Till motionen)

Motion 3: Biodlartröja med sting (Till motionen)

För styrelsen
Jan Eric Söderberg