Kallelse samt handlingar till årsmötet den 15/2 2020

27 januari, 2020

Här kommer kallelse samt årsmöteshandlingar för Skaraborgs Biodlardistrikt.
Årsmötet äger rum lördagen den 15 februari  2020 kl 10.00, Aspö Gård Skövde.
Fullständig information hittar ni i handlingarna nedan.

Kallelse
Dagordning för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Revisionsberättelse för 2019
Balansräkning 2019
Resultaträkning 2019
Budget 2020
Motion 1 2020 – Föreningsnamn e-post
Motion 2 2020 – Distriktets framtida roll
Motion 3 2020 – Biodlartröja

Varmt Välkomna!
/Styrelsen