Information från distriktets kvalitetsansvariga Marika Landes, Tidaholms bf

19 januari, 2020

Här kommer en liten beskrivning på vad jag kommer jobba med under 2020 som kvalitetsansvarig.
1.
Kvalitetskommittén på riksnivå har under en tid utarbetat nya honungsbedömningsregler, som ska börja gälla till nästa års honungsbedömningar. Vi kvalitetsansvariga i distrikten kommer få en webbsänd utbildning den 18 januari. Efter det blir det vår uppgift att utbilda lokalföreningarna i det nya reglementet.
Så jag kommer någon gång under året 2020 kalla honungsbedömningskommittéerna i alla lokalföreningarna på utbildning i de nya reglerna. Och närvaron kommer bli obligatorisk, inget man kan välja att vara med på eller ej.
2.
Jag står till lokalföreningarnas förfogande om man vill ha en utbildning i något som gäller kvalitet.
Jag kan tex. komma och gå igenom bihusesyn med föreningen.
Har lokalföreningen ett annat tema man skulle vilja att jag kom och prata om så får man gärna ta kontakt med mig.
Jag är gärna med på årsmötet och presenterar det som jag har skrivit här ovan. Och kanske svara på frågor som finns.

Mvh
Marika Landes,
Kvalitetsansvarig Skaraborgs biodlardistrikt