Bihälsa för ökad vinteröverlevnad

5 mars, 2020

Gör din egen bihälsoplan och få individuell rådgivning med
uppföljning under säsongen och utvärdering efter vintern.

Lördag 25 april SV Falköping Grönelundsg. 9.30-16.

Mera information hittar du här.