Distriktets årsmöte 2023

18 december, 2022

Årsmöte 2023

Datum: Lördag 4 februari

Plats: Tolsjö Bygdegård som är belägen ca 10 km utanför Lidköping mot Läckö. Parkering finns på baksidan av bygdegården. 

Tid:
10.00 Kaffe och mingel
10.30 Årsmötesförhandlingarna startar
12.30-13.30 Lunch och kaffe
13.30 Förhandlingarna fortsätter
Efter förhandlingarna föreläser Niclas Norrström om sitt forskningsprojekt kring Nordiska bin och Gunvor Torstensson informerar om pollineringsfonden.

Anmälan kommer att ske via Studieförbundet vuxenskolans hemsida.

1. Inbjudan till årsmöte 2023

2. Dagordning Årsmöte 2023

3. Verksamhetsberättelse för 2022

4. Revisionsberättelse 2022

5. Resultaträkning 2022

6. Balansräkning 2022

7. Verksamhetsplan för 2023

8. Budgetförslag för 2023