Föreläsning med Viveca Nilsenius den 22 april är framskjuten på obestämd tid

1 april, 2020

Hej,
vår föreläsning med Viveca Nilsenius den 22 april är framskjuten på obestämd tid, tills de virusangrepp som varroakvalstren orsakar återigen är biodlarens värsta problem…

Vänligen
Anders Bergman
Grästorp