Kurs i rationell biodling – söker deltagare och föreläsare

28 september, 2020

Förbundet kommer med stöd av NPB pengar att genomföra ett projekt med syfte att stimulera biodlare som vill växa med sin biodling. Du kan läsa om detta i oktobernumret av Bitidingen och på hemsidan.

 

Vilka kriterier ska du som söker uppfylla? 

• Bedriva biodlingen i företagsform

• Ha ambition att växa med din biodling

• Ha motivation att delta i studierna och dess upplägg.

• Dela med sig med bilder och filmer av egen biodling

• Att själv bekosta resor till studiebesök. Alt ta del genom filmer.

• Ca tolv träffar via videomöte, oktober till mars

• Företrädesvis torsdagskvällar 18.30 – 21.00.

• Du ska själv förutom att delta både bidra och medverka med din egen kunskap och erfarenhet. Vi lär också av varandra.

 

Projektet

– Kostnadsfritt, men kräver engagemang och tid

– 2-4 föreläsningar med möjlighet till chattfrågor

– Grupparbeten i videokonferenser.

– Fokus på honungsproduktion och utökning av antalet samhällen

 

För att genomföra utbildningen söker förbundet även: 

Förslag på biodlare från ert distrikt som är semiprofessionella. Det vill säga sådana som har en biodling med ca 40 – 70 samhällen och som har sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst på annat håll. Syftet är att hitta lämpliga som föreläsare som gjort resan och verkar i projektets måls anda.

Förslag mailas till utbildning@biodlarna.se

 

Björn Dahlbäck

Projektledare och ledamot av Förbundsstyrelsen